งานยุทธศาสตร์
เมนูหลัก
ของฝากจังหวัดนครนายก มีทั้งของกินของใช้ ตลอดจนพืชผักผลไม้นานาชนิดทั้งมะยงชิด มะปรางหวาน ทุเรียน กระท้อน ส้มโอ น้อยหน่า
ผลไม้สด
มะยงชิด มะปรางหวาน มีจำหน่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม
ได้แก่ มะเฟือง มะดัน มะขาม มะม่วง กระท้อน มะนาว มะกรูด เป็นต้น มีวางขายอยู่บริเวณทางแยกบ้านใหญ่ อ.เมือง หรือที่กลุ่มแม่บ้าน บ้านดงโชคดี ที่บ้านดง ต.สาริกา อ.เมือง ใช้ผลไม้ที่เก็บได้ ในฤดูจากสวนของ
ผลไม้แช่อิ่ม
กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ
ขนมเปี๊ยะ
แหล่งทำอยู่ที่ตลาดบ้านนา อำเภอบ้านนา เป็นขนมเปี๊ยะเชลล์ชวนชิม" หาซื้อได้ตามร้านค้าในจังหวัดนครนายกผลิตภัณฑ์หินอ่อน
แหล่งผลิตอยู่ใกล้โรงพยาบาลนครนายก อำเภอเมือง และที่ทางแยกเข้าโรงเรียนายร้อยจปร.สินค้าที่ผลิตได้แก่ แจกัน กาน้ำ นาฬิกา กำไล โคมไฟ ป้ายชื่อ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
.....งานสำคัญ
หน่วยงานภายใน