งานยุทธศาสตร์
เมนูหลัก
ประชาคมอาเซียน
การเปิดประชาคมอาเซียนเกี่ยวข้องกับคนกทม. รายละเอียด คลิ๊ก
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รายละเอียด คลิ๊ก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผลกระทบ-การปรับตัวของกระทรวงมหาดไทย รายละเอียด คลิ๊ก
รายงานการศึกษา โอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก
อาเซียน (ASEAN) กับการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายละเอียด คลิ๊ก
.....งานสำคัญ
หน่วยงานภายใน