งานยุทธศาสตร์
.......งานสำคัญ
เมนูหลัก
ติดต่อเรา
สำนักงานจังหวัดนครนายก อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร 2)
ชั้น 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000

โทรศัพท์ 037-311-273 โทรสาร 037-314-575
สำนักงานจังหวัดนครนายก e-mail : ny provincial office@gmail.com
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด e-mail : yuttasat.ny@gmail.com

Nakhon nayok Provincial Office
Nakhon nayok City Hall Suwannasorn Road, Thachang Muang, Nakhon nayok Thailand 26000
Tel. 037-311-273 Fax 037-314-575
e-mail : ny provincial office@gmail.com
e-mail : yuttasat.ny@gmail.com

หน่วยงานภายใน