ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครนายก : ที่ตั้งบริเวณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 2
ถนนสุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก   26000

Www.free-counter-plus.com
สถานที่ / สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด
ข่าวเด่น
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในเรื่องใดมากที่สุด

ทุกส่วนราชการต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทุกส่วนราชการมีบัญชีดัชนีข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทุกส่วนราชการต้องประกาศ ประกวดราคา/สอบราคา ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ทุกส่วนราชการต้องทำประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา แสดงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ทุกส่วนราชการต้องประกาศ สรุปจัดซื้อ / จัดจ้างประจำเดือน ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ทุกส่วนราชการต้องทำประกาศ สรุปจัดซื้อ / จัดจ้างประจำเดือน แสดงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ทราบทุกหัวข้อเป็นอย่างดี
ไม่เคยทราบมาก่อน


ผลการ Vote

แสดงความคิดเห็น
เอกสารดาวน์โหลด