ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ :: ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลจังหวัดนครนายก พร้อมให้บริการทุกท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  037-314765 หรือ E-mail :: Datanayok@hotmail.com
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดนครนายก  โทร.และแฟกซ์  037-314765
สำนักงานจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ศาลากลางหลังใหม่ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
Copyrich @ 2014
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพล    ธรรมพรรณธร
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายนฤมิตร  วงษ์สอาด
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
พ.อ.ท.สุรเชษฐ ศรีพันธุ์
เจ้าหน้าทีนายช่างไฟฟ้า
นายธนกร  ศรีประยูร
เจ้าหน้าทีงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าทีงานธุรการ
นายสุประดิษฐ์ เทพศิริ
นางสาวอัจฉริยา  เหล็กสง
หนังสือการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91.0 MHz (สวพ.91)
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และสามารถรับฟังสดได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ www.fm91bkk.com หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th
4<| | | | | | | | |DataCenter of Provinceด| | | | | | | | |3
ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์  เดชย์เมธีวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายธนาวุฒิ ธนายิ่งเจริญ
เชื่อมโยงเว็ปไซต์